„Podjęcie działalności gospodarczej w ramach Stworzenia Trzebnickiego Centrum Tenisa Ziemnego- ProTenis Kamil Pilarczyk wraz z autorskim programem nauczania i nowoczesnym zapleczem sportowym” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2:
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja zarzadzajaca PROW 2014-2020- Minister Rolnictw i Rozwoju Wsi. Operacja przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy i zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działalności.

Jak trenujemy

Nauka w naszym Centrum prowadzona jest w oparciu o autorski program rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży poprzez naukę gry w Tenisa Ziemnego. Program został stworzony w oparciu o wytyczne międzynarodowego programu nauki tenisa Ziemnego , który w Polsce nosi nazwie TENIS 10

Celem metodyki, jaką zastosowaliśmy jest promocja Tenisa Ziemnego wśród dzieci i młodzieży. Naszą ideą jest zaprezentowanie tej dyscypliny, jako atrakcyjnej i łatwej do nauczenia oraz pokazanie, że jest to świetna forma zabawy ruchowej dla dzieci i młodzieży.
Zapraszamy również osoby dorosłe na zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Prowadzimy naukę gry w Tenisa Ziemnego według schematu :

Poziom Wiek Charakterystyka Kurs
Tenisowe przedszkole Niebieski 4-6 lat zajęcia prowadzone na mini boiskach
użycie miękich piłek z gąbki
zajęcia maja na celu rozwój
wszechstronnej sprawności fizycznej
oswojenie ze sprzętem
nauka podstawowych
umiejętności technicznych
kurs trwa od września do czerwca
i obejmuje 35 h
zajęć tenisowych
grupa stała- 7-8 osób
MINI Tenis Czerwony 7-8 lat zajęcia prowadzone na miniboiskach do gry
użycie piłek wolniejszych
o 75% od klasycznych
dalszy rozwój sprawności ogólnej
dalszy rozwój umiejętności technicznych
kurs trwa od września do czerwca i obejmuje
35 h zajęć tenisowych
grupa stała-5-6 osób
MIDI Tenis Pomarańczowy 8-10 lat gra na długości 3/4 kortu
piłki do gry o 50 % wolniejsze niż klasyczne
kontynuacja rozwoju sprawności ogólnej
nacisk na rozwój szybkości i zwinności
doskonalenie uderzeń tenisowych
w realnej grze
kurs trwa od września do czerwca
i obejmuje 35 h zajęć tenisowych
stała grupa 4,5,6 osób
zajęcia mogą odbywać się do dwóch
razy w tygodniu
Zielony 10-12 lat gra na całej długości kortu
piłki o 25% wolniejsze od klasycznych
utrwalenie prawidłowej techniki
praca nad bardziej
zaawansowanymi uderzeniami
nauka zastosowania rozwiązań
taktycznych w grze
kurs trwa od września do czerwca i obejmuje
35 h zajęć tenisowych
stała grupa do 4 osób
zajęcia mogą odbywać się do dwóch
razy w tygodniu
Gra na całym korcie PRO

10-15 lat

Dorośli

doskonalenie pełnej techniki gry
gra z głębi kortu
kurs trwa od września do czerwca i obejmuje
35 h zajęć tenisowych
stała grupa do 4 osób
zajęcia mogą odbywać się do dwóch
razy w tygodniu

 

W ramach każdego poziomu prowadzimy dwa kursy:

A1- dla dzieci i młodzieży dopiero rozpoczynających naukę

A2- dla dzieci i młodzieży  kontynuujących naukę gry