Wracamy na Korty!

Szanowni Rodzice, Klienci!!!

Zgodnie z decyzjami rządowymi dotyczącym „odmrażania sportu” i pozwoleniem na użytkowanie otwartych i półotwartych boisk sportowych, w tym kortów tenisowych, pragniemy poinformować że z dniem 4.05.2020 r. wznawiamy działalność Centrum Rekreacji ProActive w obszarze wynajmu kortów tenisowych oraz naszą, ProTenisową edukację sportową.

Informujemy, że działalność Centrum oraz nasza praca możliwe są z zachowaniem wytycznych Polskiego Związku Tenisowego, zaakceptowanymi przez Ministerstwo Sportu, co wymusza na Nas nowe warunki organizacji pracy i korzystania z obiektu. Celem wszystkich tych działań jest zapewnienie naszym klientom najwyższego bezpieczeństwa oraz stworzenie optymalnych warunków do aktywności fizycznej, która bezdyskusyjnie jest jednym z najważniejszych elementów budowania swoistej odporności organizmu.
Na podstawie ogólnych Procedur dla Klubów Tenisowych stworzyliśmy:

 1. Zasady korzystania z Ośrodka ProActive podczas pandemii COVID-19
 2. Informacje o Przystosowanie Ośrodka ProActive do funkcjonowania podczas pandemii COVID-19

Treść dokumentów do pobrania w załącznikach powyżej.

Począwszy od 4 maja pragniemy wznowić funkcjonowanie Akademii Tenisa ProTenis poprzez prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia gry w Tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nowe zasady funkcjonowania, narzucają na Nas całkowitą reorganizację dotychczasowego harmonogramu pracy i zmianę dotychczasowych warunków współpracy, zwłaszcza w przypadku grup dzieci i młodzieży

Uwaga: Zajęcia dzieci i młodzieży w grupach

Z dniem 30.04. 2020 wszystkie zawarte umowy pomiędzy Państwem, a ProTenis (Umowy na Kursy Tenisowe dla dzieci i młodzieży) , w wyniku nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej pandemią COVID-19 zostają rozwiązane. Jest to spowodowane brakiem możliwości kontynuowania warunków umowy w nowym rygorze sanitarnym.

Jednocześnie zaznaczmy, że zgodnie z warunkami umowy i naszymi wcześniejszymi zapewnieniami wszystkie wniesione przez Państwa płatności (7 rat z kursu) zostaną przeliczone adekwatnie do zrealizowanych treningów i nowych warunków współpracy. Każdemu z Was przedstawimy indywidualny program odrobienia wraz z konkretnym terminarzem.

Chcielibyśmy przedstawić Wam nowe warunki współpracy, w jakich będziemy działać od 4 maja.

Poza zapewnieniem naszym klientom odpowiednich zasad bezpieczeństwa, jak dezynfekcja, dystans i bufory czasowe między zajęciami najważniejszą zmianą jest możliwość przebywania na każdym korcie maksymalnie 4 uczestników zajęć oraz 1 trenera. Oznacza to :

 • utworzenie nowych grup z uwzględnieniem wieku i poziomu zaawansowania graczy- dotychczasowe grupy 4 osobowe pozostaną bez zmian
 • inną kalkulacją zajęć dla uczestników dotychczasowych grup: 6 i 8 osobowych

W związku z powyższym przygotowaliśmy nową ofertę i zachęcamy do udziału w Wiosennej Akademii Tenisa Ziemnego .

Wiosenna Akademia Tenisa Ziemnego to:

 • kontynuacja rozpoczętej nauki w nowych, maksymalnie 4 osobowych grupach, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego
 • ustalenie nowego harmonogramu zajęć, z uwzględnieniem dotychczasowych terminów na tyle na ile będzie to możliwe
 • zajęcia na boisku półotwartym (hala) lub otwartym w okresie od 4.05 do 30.06
 • udział w zajęciach zgodnie z aktualnym cennikiem (Cennik zajęć 2019/2020- dostępny na naszej stronie)
Grupa 4 osobowa Grupa 3 osobowa Grupa 2 osobowa Zajęcia indywidualne
150 zł/ osoba/ miesiąc/ 4 treningi 190 zł/ osoba/ miesiąc/ 4 treningi 280 zł/ osoba/ miesiąc/ 4 treningi 120 zł/ trening

Mniejsze grupy są gwarancją bezpieczeństwa przez zachowanie odpowiedniej odległości między zawodnikami, oraz znacząco podnoszą jakość zajęć, przez co wzrasta ich efektywność. Należy pamiętać, że Tenis to dyscyplina indywidualna i zmniejszenie ilości osób w grupie uczącej się wpływa tylko i wyłącznie na korzyść uczniów,

W związku z przedstawieniem Państwu nowych warunków współpracy, prosimy o informację zwrotną(drogą mailową lub telefoniczną) do czwartku 30.04.2020 czy dzieci będą kontynuowały zajęcia sportowe w naszej Akademii na nowych zasadach- to jest:

 • podział istniejących grup na mniejsze- 4-osobowe lub
 • udział w we własnych grupach zamkniętych- 2 i 3 osobowych- np. rodzeństwo lub
 • treningi indywidualne

Ustalenie ilości osób, która wróci do zajęć, pozwoli Nam na szybkie ułożenie nowego grafiku treningów, rozpoczęcie zajęć już w maju i przedstawienie Państwu informacji o terminach zajęć, do odrobienia.

Zachęcamy gorąco do powrotu do zajęć sportowych. Aktywność fizyczna jest kluczowa w przypadku prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, a przez to budowaniu ich odporności. Sytuacja w której się znaleźliśmy, brak szkoły i codziennej dawki ruchu przez tak długi czas może mieć poważne konsekwencje dla rozwoju motoryki i psychiki Waszych dzieci na długi czas po pandemii.
Większość z Was zaufało nam już wielokrotnie, korzystając z naszych usług i wiecie że oferowane przez Nas zajęcia to olbrzymia dawka ruchu, zdrowia, kreatywności, zabawy oraz nauki jednej z najpiękniejszych dyscyplin sportowych, jaką jest Tenis Ziemny.

Uwaga: Zajęcia grup dorosłych, treningi indywidualne, Liga

Od 4 maja chcielibyśmy wrócić także do kontynuowania treningów dla dorosłych. Obecne grupy spełniają wymogi formalne, co do ilości osób przebywających na korcie, dlatego chcielibyśmy wznowić treningi w takim samym kształcie i wymiarze. Cennik usług nie ulega zmianie.

Prosimy zatem o informację zwrotną drogą mailową lub smsową ( tel: 502073144) kto wraca z nami do gry. Oczywiście wszystkie nadpłaty wynikające z niedokończenia zajęć w marcu zostaną rozliczone w formie zajęć i odrobione. Ze względu na konieczność zmiany grafiku zajęć tenisowych dzieci i młodzieży i zastosowanie buforów czasowych między grupami, terminy naszych zajęć mogą ulec zmianie. Dlatego ustalenie ostatecznego, nowego grafiku zajęć uzależnione będzie od ilości wracających osób do naszych usług.

W naszej ofercie pozostają tez zajęcia indywidualne, ich terminy będziemy także ustalać na nowo w oparciu o uzgodnienie harmonogramu zajęć dla dzieci i młodzieży.

Cieszymy się że możemy wznowić funkcjonowanie Naszej Ligi Tenisowej!!! Zaraz po ułożeniu stałego harmonogramu zajęć tenisowych, zaktualizujemy grafik dostępności kortów, tak by pozwolić Wam na dogranie Ligi do końca.. Sytuacja dotycząca wynajmu kortu przedstawia się podobnie. Najpierw ustalamy grafiki Akademii Tenisa, by następnie podać możliwe terminy wynajmu. Prosimy o cierpliwość do końca tygodnia.

Będziemy wdzięczni za informację o kontynuowaniu naszej współpracy do czwartku 30.04.2020
Ze sportowym pozdrowieniem
Zespól Protenis


Zmieniamy też cennik wynajmu!
Cennik wynajmu hali tenisowej- sezon wiosna- lato ( od 4.05 do 30.09)

 • 1h – 35 zł
 • 1,5h  – 50zł
 • 2 h – 60zł

Liga

 • 1h-30 zł
 • 1,5 h-40zł
 • 2 h- 50zł